Vår Kvalitetspolicy

This post is also available in: enEnglish (Engelska)

“Quality is not an act, it is a habit”

– Aristotle

HighTech´s Kvalitetspolicy

Vårt företag strävar till att alltid möta våra kunders förväntningar på varje förfrågan med de förutsättningar som finns tillgängliga.

Vi levererar kvalitetsprodukter och lösningar. Våra egna samt våra partners samlade kunskaper i utvals-processen bidrar till detta fakta.

 

Hur ska vi upprätthålla detta?

Vi eftersträvar att ha en öppen kommunikation med våra leverantörer i de kvalitetsfrågor som eventuellt kan uppstå.

Vår kontroll av hela leveranskedjan upprätthålls av nära kontakter med alla inblandade parter, inte bara från A-B utan även alla ingående stationer. Minsta lilla avvikelse dokumenteras och följs upp till 100%.

Det är egentligen ganska enkelt; korrekta frågeställningar leder till korrekta svar som i sin tur leder till en korrekt lösning.