Vår Miljöpolicy

This post is also available in: enEnglish (Engelska)

” We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children” – Native American Proverb

 

HighTech´s Miljöpolicy

HighTech IoT Nordic AB tänker mycket på vårt koldioxidavtryck och hur vi påverkar vår miljön.

 

Hur vi kommer att upprätthålla det

  • Vi följer nuvarande miljölagar och andra krav, men vi har som mål att alltid överträffa och vara främst inom detta område på marknaden
  • Vi använder oss av så få miljöfarliga kemikalier som möjligt och vi väljer miljövänliga alternativ när möjlighet finns
  • Vi försöker att alltid välja transportvägar med mindre påverkan på miljön än andra alternativ, vilket ibland gör att vi offrar snabbheten på leveransen för att gynna miljön när det finns chans till det
  • Vi försöker ändra fokus mot ekologiska alternativ när det finns tillgängligt
  • Vi källsorterar vårt avfall samt återlämnar detta till återvinningscentraler som tar hand om det på bästa sätt för miljön. Detta gäller för såväl miljöfarligt avfall som för vårt kontorsavfall.
  • Vi nyttjar bilpooler och kollektivtrafik när det finns tillgängligt
  • Vi omfamnar det ”papperslösa samhället” med att spara digitala kopior. Med detta får vi utmärkt spårbarhet, indexering, sökmöjligheter och för miljöns skull; mindre pappersutskrifter”

Vårt mål är att skaffa ISO 14001:2015 certifikat i en nära framtid.